GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi “evbuya.com” web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. İşbu sözleşme, eki Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi ile bir bütündür. 

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

    Sitemizde bulunan üyelik formunu doldurmanız ve sitemize üye girişi yapmanız, evbuya.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamlandığı andan itibaren üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

     Evbuya.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. Evbuya.com sunmakta olduğu hizmetlerde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜYELİK SİSTEMİ

    Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Evbuya.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz “e-mail” adresi tamamen üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir.  Aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

   Üye  servislerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, evbuya.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının evbuya’ ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde evbuya.com’un  sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan evbuya.com´un sorumlu olmayacağını, sunulan hizmetlere evbuya.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda evbuya ‘nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü evbuya’nın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, evbuya.com.tr servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı evbuya’dan tazminat talep etmemeyi, evbuya ‘dan izin alınmadan servislerini  ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, evbuya.com ´un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde evbuya.com.tr´nin gerekli müdahalelerde bulunma , üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, evbuya.com ´un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile  ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişinin, evbuya.comadına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden kolayca çıkabilir.

EVBUYA.COM ´UN YETKİLERİ

     Evbuya.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Evbuya sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Evbuya.com’un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Evbuya.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

evbuya.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin tüm fikri ve sınai hakları evbuya.com’a aittir.

evbuya.com´un satışları stokları ile sınırlıdır. Evbuya.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka evbuya.com.’un mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

  evbuya.com´da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran evbuya.com ´a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde evbuya.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli ALICIDAN tahsil edilir. SATICININ ilgili kargo bedelini varsa ALICIYA yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.  

evbuya.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden evbuya.com sorumlu değildir.

 İşbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapıbileceği gibi, mevcut maddeler değiştirilebilir veya yeni maddeler ilave edilebilir. Evbuya.com  üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servisleri kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

   Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda evbuya’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193 maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Evbuya kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkında peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

     Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

   İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

Evbuya dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

FİRMA BİLGİLERİ

Firma Unvanı : Evbuya

Merkez Adres: Nailbey Mah. Şht. İdris Doğan Cd. No : 25/C Elazığ

Telefon             : (0212) 212 29 29

E-Posta              : evbuya@evbuya.com