GİZLİLİK POLİTİKASI

 1. Giriş

Evbuya.com olarak gizliliğinize ve verilerinizin güvenliğine değer veriyoruz. Gizlilik Politikası’nı hangi verileri topladığımız, veri toplamanın amaçları ve verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili olarak aydınlatmak amacıyla  hazırladık.

Bu Gizlilik Politikası yalnızca https://evbuya.com (“internet sitemiz”) için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, internet sitemizi kullanmaya devam etmemelisiniz.

 1. Topladığımız Veriler

İnternet sitemize üye olurken bize doğrudan ad, soyad, kullanıcı adı ve e posta adresiniz gibi veriler sağlarsınız.

İnternet sitemizdeki içeriklere yorum yaparken ve  üyelik işlemlerini gerçekleştirirken IP adresinizi topluyoruz.

Online olarak evbuya etkinliklerine katılım sağlamayı tercih ederseniz, bize doğrudan çalıştığınız firma adı, sektör, departman ve unvan gibi veriler sağlarsınız.

 1. Topladığımız Verileri Nasıl Kullanıyoruz?

 Bize doğrudan sağladığınız verileri, size kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, internet sitemizdeki özelliklerden faydalanabilmeniz, kampanyalardan haberdar olabilmeniz , fatura düzenlenmesi ve satış sonrası hizmetleri sunmak için kullanıyoruz. Bu kullanımın yasal dayanakları, onayınız, bir sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmemiz için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça ön görülmesidir.

IP adresiniz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan kaynaklanan yasal yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla toplanır ve saklanır.

 1. Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Üye olurken doğrudan paylaştığınız verileri internet sitemize üyeliğiniz devam ettiği sürece sistemlerimizde saklıyoruz.

Sitemize üye olurken doğrudan paylaştığınız veriler abonelikten ayrılana kadar sistemlerimizde saklanır.

Ürün alımı aşamasında bizimle doğrudan paylaştığınız veriler, sistemlerimizde saklanır.

5.Verilerinizin Paylaşımı

Yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için resmi merciler ve mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere cevap vermek amacı dışında verilerinizi 3. kişilerle paylaşmıyoruz.

 1. Diğer İnternet Sitelerine Bağlantılar

 İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için Gizlilik Politikamız geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların gizlilik politikalarını okumalısınız .

 1. Çerezler

Çerezler, tercihlerinizi ve hareketlerinizi tanımak için internet siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır.

Yalnızca dil tercihleriniz için kullanıcı arayüzü iyileştirme çerezleri kullanıyoruz.

Tarayıcınızın ayarlarından çerezleri yönetebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi ve kopyalarını talep etme hakkı
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının işlenmesine son verilmesini talep etme hakkı
 • İşlenen kişisel verilerinizin elektronik formatta bir kopyasını isteme ve bunların bir başka kişiye iletimini talep etme hakkı
 • Kişisel verilerinizi işlememize istediğiniz zaman itiraz etme hakkı
 1. Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Gizilik Politikamızda her zaman değişiklik yapabiliriz. Esaslı değişiklikler yaptığımızda size bunları bildireceğiz.